Iflg. Freuds personlighedmodel er vores underbevidsthed, som er vores instinkter, medfødt og nogenlunde konstant.

Overjeg - som er overordnede regler og social samvittighed - sammen med den frie personlighed, er relative på hinandens bekostning. Jo flere faste regler jo mindre selvstændighed og fri vilje.

Selvdisciplin og tvangstanker dannes i den del der betegnes som overjet`et.

 

De dannes for at kontrollere angst og andre impulser og følelsesmæssige reaktioner fra underbevidstheden.

Og for at gøre det muligt fortsat at fungere i en hverdag.

Efterhånden som tvangstankerne forstærkes eller bliver flere, bliver der mindre og mindre plads til en fri vilje, og færre og færre muligheder for at træffe selvstændige beslutninger.

Denne teori, som også var den tidligere definition af tvangsneuroser, stemmer med at der er målt overaktivitet i flere af hjernens centre.

En række ting i vores liv fremkalder angst fra vores medfødte følelsesberedskab. Angsten advarer os om at der er fare på færde, og der opstår aktivitet i de centre i hjernen der reagerer med angst når vi er truet.
Hvis man ikke kan løse problemerne og på den måde komme fri af angsten, så må man kontrollere og fortrænge den i stedet. Dermed opstår der også overaktivitet i de centre i hjernen, der menes at repræsentere overjeg`et.
En af fortrængnings-mekanismerne er tvangstanker, som i første omgang opstår som en kunstig løsning. Som i næste omgang og hvis problemerne stadig ikke løses, kan blive værre og værre, og trække endnu flere problemer med sig.

© Alis Christiansen - www.Canopoux.dk