Hvordan jeg fik Ocd?!!

Overskrifter der kan klikkes på.
Skrevet omkring år 2000

Forskellige meninger om årsagen til Ocd.

En behandling der virkede.

Sociale problemer, tilbagefald og forkerte diagnoser

Hvad var indholdet i den rigtige og positive virkning?

Ny modgang og ny indlæggelse 10 år senere.

Endnu et forsøg på at få et liv.

Virkningen af ny social politik.

Forløbet i en sagsbehandling

 
Tvangstanker er ikke en mystisk og uforklarlig sygdom. Det er en reaktion, som kan forklares, og som er fuldt ud logisk. Dette erkendte jeg i sin tid gennem 5 års intensiv psykoanalytisk behandling. Den generelle forklaring kan læses på min hjemmeside om, hvordan jeg engang blev helbredt og var fri for symptomer i 8 år.
Imidlertid har man siden ændret definitionen på Ocd, og det er en af grundene til at jeg skriver denne side som er den virkelige historie bag mine symptomer og hvorfor de opstod. Det er mit håb at jeg kan være med til at udbrede kendskabet til den virkelige årsag til den mekanisme der virker ved tvangstanker - idag har man som primære teori, at det skulle være tale om kemiske forstyrrelser i stoffet serotonin i hjernen, hvilket bruges som begrundelse for at behandle mennesker med Ocd udelukkende med medicin på trods af at de fleste kan fortælle at det ikke virker.

Endvidere fortæller man os, at det er en kronisk sygdom - hvilket har været meget hårdt ved mange, som lider af alvorlig panikangst alle døgnets vågne timer. Man fortæller mennesker med Ocd og at de lider af en uhelbredelig sygdom som de skal have medicin for resten af livet, og nogle giver op fordi det er håbløse udsigter. Af det følgende vil man forstå hvorfor den angst der følger med Ocd ikke kan fortrænges. Den har en funktion.
Min sociale skæbne er barsk – og den bør opfattes som et eksempel på årsag og virkning. Årsagerne kan være forskellige, andre har haft nogle andre betingelser end jeg, men mekanismen er den samme.

Jeg tror at jeg er født med en anseelig portion både livsglæde og styrke. Men livet har været uden for rækkevidte og det har været konstant smerte.

Tidligere var man helt opmærksomme på at mennesker med tvangstanker var pligtopfyldende og selvkontrollerede mennesker, og at der var tale om en mekanisme, der havde at gøre med disciplin. I et voldeligt miljø lærte jeg tidligt at kontrollere alle følelser, som ikke passede min mor. For hende var selve opdragelsen at knække børns vilje og tvinge dem til lydighed, og hun havde gjort den iagttagelse, at ved at udsætte mennesker for ubegrænsede mængder af smerter kan man tvinge dem til hvad som helst. Det så hun ikke noget som helst galt i – det var jo opdragelse.
Hun havde nogenlunde frit spil. Ingen blandede sig i hendes opdragelsesmetoder, hvilket hun heller ikke fandt sig i. Ud over dette beskæftigede hun sig ikke med sine børn. Mine første tvangstanker huskede jeg fra 4-årsalderen. Jeg var helt klar over at de tanker, der på en underlig måde kom ind i mit hoved de ikke var i overensstemmelse med virkeligheden. Og jeg fortalte det ikke til nogen. Jeg var bange for at blive udsat for endnu mere vold og tvang.
Først da jeg var 16 år fortalte jeg til nogen at jeg havde problemer med tvangstanker. Da var det så alvorligt at jeg var nødt til at bede om hjælp. Hvad jeg ikke vidste på det tidspunkt var, at årsagen til de tvangstanker der dukkede op i 16-årsaldren var min mors fordomme over for seksuallivet. Hun var meget mistænksom angående hvad jeg mon gik og foretog mig, og diskuterede det ikke alene med familien, men også med mine lærere på skolen og med hele byen. I dag kan jeg se, at hendes egen gevinst var at hun fik en bunke opmærksomhed på min bekostning. Hun brugte mig som fantasipornomodel.
I de år, hvor jeg altså stort set stadig ikke havde en sund kontakt med nogen overhovedet, tog jeg en realeksamen med et gennemsnit på 14,36 efter 15-skalaen. Det er meget tæt på udmærkelse.
Jeg måtte derefter flytte hjemmefra – mine forældre havde ingen intentioner om at bekoste en uddannelse på mig.
I første omgang flyttede jeg ud på et kælderværelse og gik i gang med en uddannelse. Imidlertid havde jeg det så dårligt psykisk at jeg søgte psykiatrisk hjælp. Det eneste jeg fik ud af det var at han i flere år eksperimenterede med forskellige midler imod sindssygdomme – og dem alle sammen – hvilket jeg fik det endnu værre af.

Til start

Da jeg var 22 år blev jeg indlagt første gang. Jeg havde selv søgt om hjælp og sørget for at blive skrevet op til indlæggelse.
Her kom jeg til grundige psykologiske tests, og man opdagede ret hurtigt hvordan mine tvangstanker virkede – der findes en kopi af den psykologiske rapport på denne side
http://www.canopoux.net/psyk_rapport.htm at når jeg skulle undertrykke følelser så dannede jeg tvangstanker som var en modsat rettet reaktion imod de følelser der skulle undertrykkes. Tvangstankernes indhold kunne være den straf jeg var blevet indprentet at jeg ville blive få ved brud på mine forældres regler, eller tvangstankerne kunne være konsekvenserne af evt. fejltagelser som jeg hele tiden holdt op for øjnene af mig selv. Konsekvenserne for mig selv kunne være angstfyldte, men konsekvenserne for andre og dermed skyldsfølelser var langt, langt værre.
Man opdagede endnu en ting – nemlig at de tvangstanker som var kontrol over følelser, dem kunne jeg kontrollere med en ny overbygning af tvangstanker. Eftersom mine problemer aldrig kunne løses – jeg måtte underkaste mig mine forældres vilje uanset om det var retfærdigt eller ej - så havde jeg lavet det ene selvkontrollerende system ovenpå og udenom det andet. Uden at jeg selv forstod hvorfor mine tanker havde sådan en magt over mig eller hvordan det var gået til. Umiddelbart virkede de ikke logiske i forhold til virkeligheden som jeg samtidig opfattede!!
Derefter startede en 5 år lang psykoanalytisk behandling, hvorigennem jeg lærte at ændre selvundertrykkelsen og at turde være mere spontan – at tro på at jeg havde fortjent at have det godt, og havde ret til at få det liv, jeg selv ønskede mig. Jeg lærte at jeg ikke var ond og forkert, sådan som min mor altid havde indprentet mig, men at jeg kunne tænke mange retfærdige tanker. Og at jeg i øvrigt havde ret til at være fejlbarlig ligesom alle andre mennesker, uden at det skulle udlægges som at min mor så havde ret i sin opfattelse af mig. Behandlingen indebar også at jeg fra at være nødt til at opfatte og anerkende min mor som autoritet i mit liv, så anerkendte jeg i stedet den behandler, hvis livsholdninger jeg i langt højere grad kunne anerkende som rigtige, som den jeg kunne kommunikere og diskutere med.
Det tager sin tid at ændre 22 års fejlagtig selvopfattelse.

Strenge tvangstanker!!

I de år skete der så meget, at det er næsten umuligt at beskrive. Allerede inden for et par år var jeg fri af symptomer … men også i gang med at gøre mig fri af min mors magt. Hun bekæmpede derfor min psykiater med alle midler. Hun bagtalte ham, og hun forsøgte at få ham fyret. Mit ægteskab knagede i fugerne, og der blev søgt revalideringshjælp til en ny uddannelse. Alt sammen samtidig med en dybtgående psykiatrisk behandling.
Jeg var ikke alene i gang med at gøre mig fri af min mors dominans, men også af min mands. Vi havde eget hus i to etager og et barn, og han mente at fordi jeg psykisk havde det så dårligt burde jeg rette mig efter ham.
Til sidst, da konflikterne spidsede mere og mere til, tvang min mor og min mand mig i fællesskab til at flytte fra det hele og ud på et værelse, og uden at jeg fik noget med. Også min søn måtte jeg lade blive tilbage. Min mand havde taget vores bankbøger og havde givet banken besked på at jeg ikke måtte få udbetalt penge.

Det lykkedes min psykiater at få revalideringshjælp igennem til mig, og på trods af min mors modstand. Efter min mors mening skulle der bare sættes ind med tvang over for mine symptomer. Hun mente at alle problemer kunne løses ved at man lærte mennesker at adlyde. Det lykkedes mig også at blive optaget på et uddannelsessted. Og det lykkedes at vinde den første retssag om forældremyndigheden.

Men igen fik min mand (som også var min fætter) hjælp af min mor. Hun organiserede hele familien og vidner til fordel for min mand i Landsretten – min far og min søster!! alligevel og på trods af det pres og al den angst jeg var udsat for, lykkedes det mig at gennemføre uddannelsen.
Men jeg tabte retssagen om forældremyndigheden i Landsretten. Dermed blev min søn tilbage i den familie, som var årsagen til at jeg selv havde været så syg.
Angående min mors motiver: Ud over at dække over, at jeg ikke var født sindssyg, sådan som hun påstod, så tror jeg simpelthen at hun kedede sig. Når hun lavede alle de ulykker i mit liv, så skete der noget spændende i hendes eget.

Det var nu lykkedes min mor at spille retssystemet ud imod mig i kampen for at stoppe min frigørelsesproces. Retssystemet arbejdede for hende nu. Min tidligere ægtefælle havde tvunget mig til at underskrive en skæv bodeling, hvorved jeg også økonomisk blev snydt for det meste af hvad vi havde haft i fællesskab. Han blev gift og skilt igen, og nogenlunde samtidig med at han flyttede sammen med sin fjerde partner, fandt jeg endelig en lejlighed. Min familie havde intet gjort for at finde en bolig til mig, og ville hverken låne mig penge til bolig eller uddannelse. Også mine forældre var ret velstillede. De ejede et hus med tre lejligheder og en forretning, og to biler.

Der var så mange problemer, at jeg til sidst blev indlagt for anden gang.

Og så lykkedes det endelig min mor at spille psykiatrien ud imod mig i hendes kamp for at bevare kontrollen. At det lykkedes for hende skyldtes også en administrativ fejl.

Allerede før der blev skrevet journal på det nye hospital havde hun ringet og overbevist dem om hendes opfattelse af situationen, det kunne jeg høre af de ting, der blev sagt. Den praktiserende læge, der indlagde mig havde forud rekvireret en udtalelse fra det forrige hospital, hvor jeg var blevet helbredt, men han havde åbenbart ikke haft tid at læse den, og gav mig den i en lukket kuvert og bad mig selv aflevere den næste indlæggelsessted. Det var jeg for syg til at sørge for. Der skete derfor det, at man på det nye hospital gik i gang med at skrive en ny journal, men denne gang med udgangspunkt i min mors påstande, som byggede på at hun troede at jeg var jævlebesat, promiskuøs, doven og alt hvad hun ellers plejede at brygge sammen.

Jeg fik stillet diagnoser, der betød det modsatte af dem, jeg havde på det hospital hvor jeg blev helbredt (og hvor jeg var vurderet til at lide af tvangsneuroser) blev fejlbehandlet det nye sted, og derefter udskrevet til at klare mig selv, fordi jeg ikke ville indrømme min mors postulater. Efter at være blevet udskrevet åbnede jeg brevet fra det forrige hospital og læste det. Det indeholdt ud over en beskrivelse af hvad jeg var blevet behandlet for, også en kraftig advarsel imod min mor og hendes fremfærd.

Et årstid senere begyndte tvangstankerne at bryde ud igen. Nu var jeg jo igen uden hverken families eller samfundets beskyttelse, og det gav meget angst. Jeg vidste i virkeligheden godt at når der igen udbrød symptomer så var det for at kontrollere alle smerterne og fungere perfekt på min arbejdsplads på trods af en fuldstændigt umulig social situation. Det næste der skete var at hospitalet på grund af mine nye symptomer gav min læge besked på at jeg skulle meldes syg med henblik på at blive sagt op fra mit arbejde (i dag har jeg en kopi af det brev). Det nægtede jeg i 2 måneder, men til sidst fik de brudt mig så grundigt ned ved at tvinge mig til at påtage mig opgaver som netop havde at gøre med mine tvangstanker og angstanfald, at der ikke var andet at gøre end at melde mig syg. Jeg brød totalt sammen til sidst af angst og udmattelse. Jeg kæmpede samtidig med fogesretssag for at bevare kontakten med min søn, som ikke blev udleveret til samkvemsret. Dermed – at jeg mistede mit arbejde – var jeg i fare for at tabe fogedretsagen også.

Jeg mistede mit arbejde, og dermed mit erhverv, men vandt fogedretsagen om samkvemsretten.

Til start

På det tidspunkt var jeg først i trediverne. I dag 25 år senere har jeg en kopi af den journal. Jeg kan blandt mange andre ting se, at min mor har bildt dem ind at jeg frivilligt forlod mit hjem uden at tage min søn med, og flyttede ud til en lejlighed. Det gjorde jeg ikke, jeg blev tvunget til at flytte ud på et værelse, og det kunne nemt kontrolleres ved at tage nogle folkeregisteroplysninger. Jeg boede på lejede værelser i 3 år efter skilsmissen, samtidig med at jeg tog uddannelse og kæmpede med skilsmisse og retssager.

De behandlere der begik fejl dengang benægter den dag i dag, at den behandling, der forud havde helbredt mig, nogen sinde er blevet foretaget – på trods af at den journal også findes, og jeg har en kopi af journaludskrifterne. De alene fylder 40 sider.

Min mor har ikke noget som helst forhold til begrebet sandhed. Hun beregner hvilken effekt hun ønsker at opnå med de ting, hun siger. Hun ønskede at opnå at næste hospital slog alle resultaterne i stykker igen af den behandling, der helbredte mig, og det lykkedes for hende. Da jeg var næsten 30 år genvandt hun sin uindskrænkede magt i mit liv. Hun kunne selv bestemme hvordan jeg skulle vurderes, og dermed hvilke diagnoser jeg skulle have. Den dag i dag hvor jeg er 56 år bliver jeg stadig holdt knækket og totalt umyndiggjort i mit eget liv.
Jeg lever isoleret i min lejlighed fordi den psykiatri, der dengang stillede forkerte diagnoser efter min mors diktat, den stadig bestemmer hvordan mine medmennesker skal opfatte mig og behandle mig. Og jeg arbejder videre med håbet om engang at få et liv.

At opbygge selvtillid er en proces, for den indebærer at man skal lære sig selv at kende, for hvem er det ”selv” man skal have tillid til?

Man skal til at stå på egne ben – hvilket man som regel også er ret ivrig efter netop i puberteten, det er det naturlige led i udviklingen – lære sine evner og sin styrke at kende så man kan bruge det, og lære om sine svagheder, så man kan administrere dem.

Dette starter man på allerede i den tidlige barndom, men det er i puberteten at de endelige resultater angående at opdage egen identitet, de skal komme på plads. I den periode er man meget sårbar. Det er bestemt ikke sikkert at man slipper godt fra processen. Det er også min erfaring at det ret ofte er i puberteten at tvangsneuroserne kommer frem i dagens lys. De, jeg har talt eller skrevet sammen med kan fortælle det samme som jeg: At de har været der hele tiden, men at det var i puberteten at det tog overhånd.

Jeg fik først held med den proces at opdage min egen identitet og udvikle vilje, selvtillid og mod til at handle på egen hånd i en alder af 22 år da jeg mødte en behandler, der vidste hvad han gjorde. Det var en befrielse og det var at begynde at leve. Først da kunne jeg endelig begynde at fungere selvstændigt og for alvor at udrette noget, som også indebar selvstændig tænkning og ansvar.
Det tog min mor næsten 8 år at finde en anden behandler der i stedet ville arbejde på at hjælpe hende med at genvinde kontrollen over mig.

Det næste der skete efter 2. indlæggelse og fejlbehandling var, at jeg kom til en privatpraktiserende psykiater. Hun tog udgangspunkt i journalen fra det hospital hvor jeg var blevet helbredt og gennem 3 års støtte lykkedes det at få rettet så meget op på det hele, at det blev muligt at leve. Jeg gik i gang med at tage hf-eksamen - jeg nåede seks fag med et gennemsnit på 10,4 før nye store vanskeligheder væltede tingene for mig igen ... derom lidt senere - men jeg måtte opgive at komme i arbejde igen, og blev tilkendt invalidepension.
Arbejdsprøvning foregik i et dagcenter, som senere, da jeg fik tilkendt invalidepension, også blev mit tilholdssted.
Det var bestemt ikke en rimelig tilværelse, fordi det var angstanfald alle døgnets vågne timer, men faktum var at det var ikke muligt at rette op på den situation som var årsagen til al den angst. Jeg levede med konstant frygt for at miste kontakten med min søn og for hvordan det i det hele taget skulle komme til at gå ham, og jeg mærkede også hvordan det hospital, der var gået ind på min mors betingelser, de kæmpede for at få stoppet al hjælp til mig.

Angående hvordan det skulle komme til at gå min søn, så gik det værre end jeg i mine værste mareridt havde frygtet. Efter utallige kontroverser og problemer alle vegne flyttede hans far sammen med sin 5. kone, og samtidig måtte min søn i en alder af 17 år flytte hjemmefra og klare sig selv. I starten opdagede jeg ikke at han var begyndt at bedøve sine smerter med illegale stoffer, samt at tage opstrammende midler, og da det gik op for mig var han så syg, at han var død inden for sandsynligvis ret kort tid, hvis han ikke fik en hjælp, der virkede.
På trods af hvordan jeg selv havde det, investerede jeg alle mine kræfter i at hjælpe ham. Samtidig var jeg så udmattet, at jeg i et år ikke havde kontakt med andre mennesker. Jeg magtede ikke at prøve at hamle op med de angstanfald jeg fik, når jeg skulle være sammen med andre mennesker, hamle op med angsten for at blive skyld i at de blev syge eller på anden måde kom ud i ulykker. Ingen at snakke med, angst døgnet rundt, og bunker af sovemedicin alene for at være klar til at tage fat om dagen.
Ingen andre i familien gjorde noget for at hjælpe ham.
Det lykkedes ham at blive clean igen, hvilket tog et par år, og han kom derefter i familiepleje hos kaptajnen ombord på et skib, og kom derved væk fra miljøet.
Men da var jeg slået så grundigt i stykker, at jeg blev indlagt for tredje gang … på det hospital hvor jeg havde forkerte diagnoser.

Efter et års kampe for at få mig til at indrømme alle de fejl, jeg iflg. diagnoserne og min mors påstande skulle have, samt at være blevet meget syg af forkert medicin, blev jeg udskrevet og kunne få lov til at gå til grunde.
I desperation søgte jeg ud på det alternative marked. Her kom jeg til at sidde fast hos en såkaldt clairvoyant healer. Han og hans kone tappede mig gennem 5 år for adskillige tusinde kroner, og psykiatrien ville stadig intet gøre for at hjælpe.

Til start

Min søn kom sig fuldstændigt, han fandt sig en veninde, som senere blev hans kone, og endnu senere mor til mine børnebørn.
Men jeg var stadig isoleret af angstanfald, og det hospital hvor jeg hørte til, kæmpede for deres diagnoser og for at jeg ingen hjælp måtte få.

Da jeg var sidst i fyrrerne gik jeg i gang med at skrive en erindringsroman, samt at skrive en klagesag til Patientklagenævnet. Min eneste mulighed for at få et liv var at blive befriet for de diagnoser. Jeg lovede mig selv, at på min 50-års fødselsdag ville jeg holde en ordentlig fest som indledning til mit nye liv.
Jeg havde da levet isoleret i min lejlighed, hvor jeg i 15 år ikke turde lukke nogen ind. Kun min søn og hans kammerater fik lov at komme her, fordi jeg ikke ville miste kontakten med min søn.

På de betingelser var det ikke muligt at have et parforhold, hvilket forstærkede smerterne endnu mere. Ensomheden og savnet af et normalt liv var ganske uudholdelig.
Nu var min søn imidlertid i gang med at bygge en tilværelse op, og nu skulle jeg også til at leve. Forinden måtte jeg imidlertid finde ud af at få stoppet den journal med forkerte diagnoser, for hidtil var alt hvad jeg selv og andre forsøgte at bygge op, blevet slået i stykker igen af behandlersystemet.
Hver gang jeg på det pågældende behandlingssted forsøgte at få dem til at forstå, at deres journal var forkert, var konsultationstiden pludselig gået. Man kommunikerer ikke med patienterne … i det behandlingssystem, hvor sproget er en del af behandlingsmetoden.

På det tidspunkt hvor jeg begyndte at skrive klagesag og erindringsroman, havde jeg ingen behandler, men god kontakt med mine venner i dagcentret. Jeg var overbevist om at når man fra det psykiatriske hospital blev ved med at slå mine forsøg på at bygge en værdig tilværelse op, i stykker igen, så måtte det være fordi de ikke havde forstået min situation rigtigt.
Der var stadig ikke plads i mit hoved til at forstå, at der kunne være andre grunde. At man udsætter mennesker for så mange smerter, fordi man er ligeglad.

I det år hvor jeg skrev, og hvor jeg også havde en del kontakt med mine venner i dagcentret, begyndte jeg at opleve indre tryghed og styrke og at komme fri af tvangstanker. Jeg gjorde meget betydelige fremskridt. Begyndte at turde gøre ting, jeg ikke havde turdet gøre i årevis.
Jeg besøgte min søn og begyndte at lære mine børnebørn at kende. Gik i motionscenter et par gange om ugen, og spillede kort en fast eftermiddag og ugen. Endelig var isolationsfængslet ved at åbne sig.

Nu bagefter kan jeg se, at fremgangen skyldtes primært to ting – det ene at ved at skrive en erindringsroman begyndte jeg at forstå mig selv, og se, hvordan jeg livet igennem havde været magtesløs prisgivet alle de mennesker, der troede at de skulle kontrollere mig eller helbrede mig. Det var den magtesløshed, der gav al den angst, og de nedvurderinger, der også gav selvnedvurdering og mangel på selvrespekt.
Og at det var den mangel på selvrespekt, der var skyld i at jeg ikke kunne overvinde tvangstankerne, som hele tiden meldte sig med forestillinger om at jeg nok havde begået fejl. Resultatet: at jeg måtte efterkontrollere alt hvad jeg gjorde for at sikre mig at det var gjort rigtigt.
Den konstante efterkontrolleren er ikke kun et spørgsmål om at efterkontrollere her og nu. Den er også et spørgsmål om at træne, så man heller ikke ud i al fremtid nogensinde kommer til at begå en fejl. Hele tiden følelsen af at det ville udløse en katastrofe som ikke er til at leve med, og at man må sikre sig ud i al fremtid også. Al den efterkontrolleren og træning i at blive fejlfri – var et mønster, jeg havde været nødt til at bygge op. Ellers havde jeg ikke gjort det.

Den anden ting der betød at jeg gjorde så store fremskridt var, at jeg så for mig en betydeligt lysere fremtid – ikke flere diagnoser og ikke mere formynderi – at jeg ville få frihed til at bestemme over mit eget liv, ret til respekt og menneskerettigheder ligesom alle andre mennesker. Måske også udsigt til at få en partner og een af høre sammen med.
Jeg var på vej til situationen som den var, dengang jeg var helbredt, og hvor jeg havde lært at mennesker er nu engang mennesker med styrke og svagheder, og andre har ikke lov til at rive hovederne af os, fordi vi ikke fungerer perfekt hele tiden og i alle situationer. Dengang hvor jeg havde ro og overskud og bare var opmærksom og omhyggelig. I stedet for at bruge al mit krudt på at blive perfekt og efter andres normer og anvisninger.

I og med at min søn var i gang med at bygge en god tilværelse op, var jeg også endelig i gang med at få min egen famile. Endelig mit eget liv.

Drømme om en dør ud til verden …

Eller en åben dør ud til verden!

Der er meget stor forskel. Drømmene brugte jeg til at holde ud ved, og til at holde humøret oppe ved. Men nu så det ud som om det hele endelig skulle blive virkelighed.
Min søn og hans kone havde købt eget hus, og jeg besøgte dem et par dage om måneden, og begyndte at lære mine børnebørn at kende.

Ind imellem når jeg så på dem og følte hvor meget jeg holdt af dem, så gjorde det ondt at tænke på at jeg havde mistet min egen søns barndom. Men til min overraskelse så er børnebørn lige så godt som børn. Man holder af dem på samme måde.

Jeg var tæt på 50 år, og for at holde mit helbred ved lige, gik jeg i motionscenter et par gange om ugen. Jeg skrev på min bog, og gik på kurser om både computere og andre ting. Jeg var på vej til at få det liv, jeg i alle disse år havde drømt om.
På min 50-års fødselsdag ville jeg holde en ordentlig fest som indledning til mit nye liv.

(ukendt kunstner)

Til start

Vi er i mellemtiden nået frem til midten af 1990erne. I den kommune hvor jeg bor blev der ansat socialpsykiatri, og i det dagcenter, hvor jeg havde alle mine venner og mit sociale netværk, kom der en ny dagcenterleder. Alle disse forandringer mærkede jeg ikke endnu. I disse år blev min angst mindre og mindre, og livsglæden blev større og større.
Disse forandringer der var på vej, beskriver jeg nærmede på denne hjemmeside – her kommer kun et meget kort overblik. Resten står på de to angivne hjemmesider.

I 15 år havde jeg ikke lukket andre mennesker ind i mit hjem, og på grund af angst for både urenheder og kemikalier, så kunne jeg ikke selv holde det ved lige – og havde altså i årevis heller ikke turdet lukke nogen ind for at hjælpe mig.

Da jeg opdagede at her var kommet socialpsykiatri, som oven i købet annoncerede med at man kunne få hjælp til vedligeholdelse af bolig, så øjnede jeg en chance for også at få det gjort. Jeg lånte 60.000,- kr. i banken og satte pengene ind på en konto. Nu manglede jeg bare hjælp til at klare angstanfaldene, og til at organisere hele processen. Det har altid været meget vigtigt for mig at have et pænt og hyggeligt hjem, men jeg kunne ikke klare alle de angstanfald og tvangstanker.
Der var mennesker der nærmest tryglede mig om ikke at lukke socialpsykiatrien ind, netop samtidig med at jeg havde klagesag i Patientklagenævnet over et psykiatrisk hospital her i Amtet. Men jeg har altid været så naiv. Jeg vidste jo at jeg havde ret og beviserne i orden, og i og med jeg havde rejst klagesag, så regnede jeg med at de diagnoser dermed var sat ud af kraft indtil kendsgerningerne var blevet undersøgt.
Jeg vidste stadig ikke at den virkelige hensigt var at få mig ud af det dagcenter hvor jeg havde hørt til i 15 år og hvor jeg havde alle mine venner, og ud i et socialpsykiatrisk center 10 km. væk, i en by hvor jeg ikke kendte nogen, og hvor jeg skulle fyldes med piller og kontrolleres.

Set i bakspejlet har jeg naturligvis et helt andet overblik, end i de tre år det tog socialpsykiatrien og den nye dagcenterleder at få kørt klagesagen af sporet, få syltet min bog de to steder hvor den blev antaget, og i øvrigt holde mig undertrykt og prisgivet.
Det skete ikke med hæderlige metoder! Det var hele tiden falske løfter om hjælp … samtidig med at de to plejere i socialpsykiatrien kæmpede for psykiatriens ufejlbarlighed, og dagcenterlederen fuldt ud forstod at de psykiatriske patienter, der i årevis havde holdt til i dagcentret for alle pensionister i kommunen, var billigt til salg.

I dag hvor jeg har en kopi af den journal der blev skrevet i de år, kan jeg se, hvordan den nyansatte dagcenterleder han over for mig spillede en teaterforestilling og lod som om han gjorde alt hvad der stod i hans magt for at hjælpe mig med at få ændret de diagnoser og samtidig hjalp psykiatrien med at få ret i deres diagnoser. Hvilket indebar at han skulle sige det modsatte til dem – men det var ikke det eneste eksempel hvor jeg opdagede at for den nyansatte dagcenterleder, der rent faktisk ikke kunne andet end at holde fester og spille på klaver, drejede alting sig om taktik.
Fordi han snakkede psykologerne efter munden, gjorde de ham til uindskrænket formynder i mit liv. Det var ham, de spurgte hvad jeg tænkte og følte, og ikke mig selv – på trods af at jeg både taler og skriver udmærket dansk og oven i købet har skrevet en erindringsroman.

Den psykiatri der i årevis havde nægtet at hjælpe med noget som helst, kunne pludselig sætte 2 timer af om ugen i over fire måneder plus adskillige andre timer og alle nødvendige ressourcer de efterfølgende 3 år for at kæmpe for at redde psykiatrien selv. Og så havde de smadret alting så grundigt for mig, at alt hvad der var blevet bygget op gennem flere år, det hele blev slået i stykker igen. Til sidst måtte jeg også opgive at besøge min søn og mine børnebørn. Og efterfølgende se i øjnene at jeg har mistet dem for tid og evigt. Jeg tør aldrig at knytte følelser til dem igen, for jeg kan ikke overleve flere smerter.

På nuværende tidspunkt - år 2003 - hvor jeg sidder og skriver dette, har jeg levet isoleret og stort set uden kontakt med andre mennesker i 5 år. Af disse mere end et år totalt isoleret og uden nogen som helst form for personlig social kontakt. 
I mere end 25 år havde jeg en mor, der kæmpede for at ingen måtte opdage hvad hun udsatte mig for af nedvurderinger, vold og magt. Derefter har jeg haft psykiatrien i samme position og ligeledes i mere end 25 år. Begge parter kæmper for at få bekræftet deres egen ufejlbarlighed og for deres uindskrænkede magt. Uanset at det koster andre mennesker hele deres liv.

Undervejs i forløbet opdagede jeg at også flere af vores brugerorganisationer er under psykiatriens kontrol. Naturligvis er de det. De bliver stort set drevet af psykologer eller psykiatere sammen med patienter der vil være med til at behandle deres medpatienter. Udadtil skal det se demokratisk ud, men det har intet med demokrati eller selvbestemmelse at gøre. Vi har meget få egentlige brugerorganisationer, der fungerer efter hensigten, og hvor det virkeligt er patienterne der har fat i den lange ende, og som arbejder for vores rettigheder og velfærd.

Til start

Da min sag gik i gang i Patientklagenævnet havde psykiatrien altså fået anbragt en psykiatrisk plejer herude i mit hjem, hvor jeg måtte overvinde meget svære angstanfald for overhovedet at lukke hende ind. Men hun sagde jo at hun kom for at hjælpe mig. Patientklagenævnet begyndte derefter at sende sagen rundt til undersøgelse i forskellige instanser – heriblandt embedslægen. Jeg måtte besvare en del skriftlige henvendelser, samtidig med at en plejer manipulerede med mig, og hele tiden læste hun sagens akter igennem idet hun foregav at ville hjælpe mig med at have overblik. Til sidst blev det i et af udvalgene faktisk besluttet at der burde foretages en sagsbehandling.

Men da stod den psykiatriske plejer altså også parat.

Hun havde i mellemtiden fået fat i mit manuskript som fyldte omkring 200 sider. I det havde hun fundet alle mine sårbare punkter, og så smadrede hun løs med psykiatri og nedbrydninger i 2 timer. Det skete oven i at hun langsomt men sikkert havde undergravet min selvtillid gennem 4 måneder. Hun havde totalt magt over mig da jeg skulle besvare næste skrivelse (som altid var med tidsfrist), og plejeren truede mig med, at hvis jeg ikke skrev, hvad hun sagde, ville jeg ikke få min sag igennem. Ingen ville kunne forstå at jeg havde været udsat for noget som helst uretfærdigt, påstod hun – jeg skulle angribe psykiatrien noget mere. Af skræk for at skulle pines på denne måde resten af mit liv, så gjorde jeg det også.

Først for sent gik det op for mig at det var et tricks for at få kørt sagen af sporet. Det var en bestemt diagnose hun arbejdede for at få trumfet igennem over for Patientklagenævnet, og at det skulle være mig, der ikke ville samarbejde om en behandling.
Da det gik op for socialpsykiatrien at jeg faktisk tidligere havde gennemgået en 5 år lang psykiatrisk behandling som også havde virket, rekvirerede de den journal, og ændrede diagnosen på den. Det må de ikke, men ingen protesterede.

Midt under det hele fik jeg også skema fra Patientforsikringen - sagen var indgivet af det psykiatriske hospital hvor den forkerte journal ligger og umiddelbart og medens jeg var midt i alle de angstanfald, så det for mig ud som om det psykiatriske hospital havde indset at de havde begået fejl og havde rejst sag om erstatning til mig. Dagcenterlederen hævdede at det var sådan det hængte sammen. Det skema udfyldte jeg sammen med dagcenterlederen, og sendte det tilbage. Først senere fandt jeg ud af at psykiatriske patienter ikke er omfattet af Patientforsikringen. Så det havde også været et tricks.
- senere kunne ingen finde ud af hvem der havde rejst den sag

Da man endelig havde kørt mig fuldstændigt i sænk, så jeg endte i total isolation herhjemme, havde man opnået hvad men ville. Så mistede alle interessen, og pludselig var der ikke længere nogen, der havde travlt med at hjælpe mig.

Men der var også et manuskript til en erindringsroman. Det blev faktisk i løbet af de næste år antaget to gange. Først på et forlag, som hørte til et psykiatrisk hospital og hvor man udgav den slags litteratur. Her syltede man det i 2½ år, og da de bøger som stod længere nede på listen end min efterhånden blev udgivet, var det af også andre grunde ret klart, at min bog skulle syltes.
I mellemtiden havde jeg fået kontakt med en jurist i en af vores brugerorganisationer. Han var også alternativ behandler. Han bad mig indsende bogen til en arbejdsgruppe, som arbejdede med vores litteratur, og hvor han også selv var ansat. Her blev jeg bevilget 50.000,- kr. til trykning af bogen samt al mulig hjælp. Jeg var praktisk taget ude af stand til at forlade mit hjem. Et par måneder senere fik jeg at vide at nu var man ”komme til at” bruge pengene til noget andet. Her har den på nuværende tidspunkt været syltet i også 2½ år. Begge steder var ansat henholdsvis psykologer og psykiatere.

Psykiatrien udøver censur over for psykiatriske patienter.

Det er vistnok omkring 3 år siden jeg har haft kontakt med min søn og hans familie. Han må så en dag forklare sine børn at de ikke kan lære deres rigtige farmor at kende, for hun skal holdes knækket og udstødt af samfund og fællesskab af psykiatri. Men de har jo også fire andre farmødre.

Dengang jeg - fra jeg var 22 år og fremefter - gennemgik en intensiv psykoanalytisk behandling var der i en periode gennem flere år tale om ugentlige samtaler af ca. 1½ til 2 times varighed. Jeg ankom til hospitalet sidst på eftermiddagen, hvor alle forlod kontorerne, og da jeg gik nogle timer senere var der mørkt alle vegne og lyset slukket i alle rum. Det er min opfattelse at den pågældende psykiater brugte sin fritid, og behandlingen hjalp så godt, at jeg var fri for tvangstanker i sammenlagt 8 år. I de år gennemførte jeg en uddannelse og havde arbejde i sammenlagt 5 år.

Psykiatrien kan ikke stoppe en mor, der udspreder injurier om sin datter. Eneste mulighed var at gøre mig stærk nok over for hende.

Næste sted, jeg blev indlagt efter skilsmissen, valgte de at tro på en gang landsbysladder i stedet for at høre på hvad jeg sagde (jeg var da næsten 30 år), stillede nye diagnoser og brød alle resultaterne ned igen – lige indtil jeg også havde mistet mit erhverv og kom på invalidepension.
Fire uddannelser, eksaminer tæt på udmærkelse, et intensivt behandlingsforløb, styrke til at skrive en hel bog, og bortset fra angst en ellers pletfri tilværelse – og alligevel kunne det ikke hamle op med en hensynsløst dominerende mor og psykiatriske diagnoser.

Jeg gad vide hvor mange millioner skattekroner det danske samfund har brugt på at hjælpe min mor med at slå mig psykisk og socialt ihjel.

Og hvor mange milliarder skattekroner der bliver brugt til at behandle andre mennesker på samme måde.

www.Canopoux.dk

Til start