Personlighedsmodel brugt i psykologi for at forklare hvordan vores forskellige indre følelser relaterer til hinanden og til omgivelserne. Jeg kan ikke huske hvem der opfandt den, men det var vistnok Freud himself. I alle tilfælde blev modellen brugt til at forklare Freuds teorier. Denne forklaringsmodel er oversat af mig.

Grundlæggende så er princippet at vores personlighed inddeles i tre hoveddele med en forsvarslinie mellem underbevidstheden og den bevidst personlighed.
Imidlertid må vi ret tidligt lære at kontrollere os selv – og i større eller mindre grad. De selvkontrollerende normer vi opbygger i overjeget bliver også til vores selvdisciplin.

Hvorvidt og hvordan vores selvdisciplin kommer til at fungerer afhænger af mange faktorer.

Modellen har som udgangspunkt at vores underbevidste medfødte følelser og instinkter ikke kan ændres – i alle tilfælde ikke ret meget. Det drejer sig i stedet om at administrere medfødte egenskaber i stedet for at prøve at ændre eller kontrollere dem. Imidlertid er vi kun bevidst om en lille del af vores underbevidsthed, men kan udvide vores selvforståelse.
Forsvarslinien forhindrer os på samme tid i at erkende følelser og instinkter fra vores undervidsthed og i at give efter for uhensigtsmæssige følelser.

Hovedsiden klik her!